En av kulturens stora utmaningar har varit att nå ut till den breda publiken. Kulturen har av tradition ofta varit förbehållet en mindre krets med ett stort kulturintresse. Att sprida kulturen i de breda samhällslagren har historiskt varit en komplicerad uppgift. Detta har till stor del berott på att produktion av kultur för TV har varit oerhört kostsam. Det har därför endast varit enstaka och större produktioner som har kunnat visas upp för den större delen av befolkningen.

Detta är emellertid något som helt har förändrats i takt med att internet och bredbandsnätet har byggts ut. Idag är det möjligt för den som bedriver kulturverksamhet att nå ut i princip till hela världen, från sitt hem eller från den lokal där verksamheten bedrivs. Dessutom är det möjligt att göra detta till en mycket ringa kostnad, en kostnad som på ett ungefär motsvaras av kostnaden för bredbandsuppkopplingen.

Prisvärd teknik online för att producera kultur

Den utrustning som behövs, i form av till exempel kameror, mikrofoner och mobiltelefoner, för att visa upp ett kulturprojekt är idag möjliga att köpa för mycket små belopp. Den som producerar kultur och vill visa upp sina verk för omvärlden kan köpa det mesta som behövs via https://www.teknikdelar.se/ och dessutom få utrustningen levererad inom några dagar. Även reservdelar och olika tillbehör till befintlig utrustning är möjliga att beställa via webbplatsen.

Tack vare denna typ av webbshoppar är det idag möjligt att skapa högkvalitativa kulturproduktioner till mycket ringa kostnader. Detta gör det möjligt även för mindre och okända konstnärer att nå ut till en presumtiv publik. Men konkurrensen är hård och det är inte tillräckligt att endast vara en skicklig konstnär. Idag måste man även vara en skicklig marknadsförare för att bli uppmärksammad. Det är inte någon slump att många av de nya konstnärer som befinner sig i rampljuset har varit mycket skickliga på att attrahera följare på sociala medier som Instagram och Youtube.

Enkelt att konsumera kultur

Även de som konsumerar kultur kan dra nytta av utvecklingen. Utbudet av kultur via internet är i det närmaste obegränsat. Dessutom är det gränslöst, det är idag möjligt att njuta av kultur från jordens alla hörn. Den som vill kan från hemmets lugna vrå, njuta av och utforska aboriginalmålningar från Australien, för att därefter göra ett virtuellt besök på Louvren, eller varför inte New York Metropolitan Museum of Art. Det har – tack vare tekniken – aldrig tidigare varit möjligt för så många, att så enkelt, konsumera så mycket konst.