Varje land har sin egen begravningskultur och begravningar i Sverige är reglerade av bland annat den svenska begravningslagen. Men förutom lagbestämmelser finns normer, de där oskrivna lagarna som gör att folk beter sig på ett visst sätt inför, under och efter begravningen.

Vanliga sätt att uttrycka sorg vid ett dödsfall

När någon avlider brukar man inför de anhöriga uttrycka deltagande på följande sätt: ”Jag beklagar sorgen”. Det är en ganska speciell och märklig sägning, för det är inte sorgen utan själva dödsfallet man är ledsen för. Uttrycket hänger ändå kvar kulturellt.

Att skicka kondoleansblommor eller kondoleanskort är andra sätt att uttrycka sitt deltagande i sorgen, om än mer traditionella sådana. Det här är saker man gör utöver att gå på begravningsceremonin och att ta med sig blommor dit.

Begravningslagen påverkar begravningsplanerna

Den svenska begravningslagen har direkt inverkan på begravningsplanerna och bestämmelserna och den går före exempelvis religiösa seder.

I Sverige säger lagen att den avlidne antingen ska gravsättas eller kremeras inom 30 dagar efter dödsfallet. Det här måste göras under förutbestämda former och är inget som egentligen kan påskyndas.

Förutom detta medför dödsfallet juridiska följder såsom att ett dödsbo bildas. Därför kan man säga att svensk begravningskultur innehåller mycket administration och juridik.

Ceremonin i sig är friare än vad man tror, men hur och var man får hålla den avgörs av huruvida man är medlem i Svenska kyrkan eller ett annat trossamfund.

Allra viktigast är att avskedet är respektfullt gentemot den avlidne och de anhöriga.

Det kan vara svårt att hålla koll på vett och etikett kring begravning. Där kan dock begravningsbyråerna och begravningsrådgivarna vara till stor hjälp. Lova Begravning – https://lovabegravning.se/ – är ett exempel på en byrå som har stor erfarenhet av att hjälpa sörjande planera en personlig och respektfull begravning.

Innehållet i begravningsceremonin varierar

I Sverige råder religionsfrihet och man behöver inte vara troende alls för att planera och gå på begravning. Utifrån de givna förutsättningarna kan begravningen, som tidigare påpekats, vara ganska fri rent innehållsmässigt.

Vid en kristen begravning ligger Svenska kyrkans ordning till grund för det ceremoniella innehållet, men det brukar gå att väva samman ordningen med personliga önskemål.

I Sverige kan man se att begravningskulturen blir alltmer mångfacetterad, och detta trots att den rymmer så många faktiska regler. Oavsett om den är borgerlig eller religiös, ska tilläggas.

Vett och etikett på begravning – hur ska man veta?

Vilka normer för vett och etikett som gäller på en begravning varierar det också, men generellt sett är det viktigaste just att avskedet går till på ett respektfullt sätt. Därför kan viss typ av klädsel eller musik ”förbjudas”.

Om man känner sig osäker på begravningsklädsel eller begravningsblommor kan man alltid höra med begravningsbyrån. Helst ska man inte störa anhöriga med den här typen av frågor. När det finns en färg- och/eller klädkod är det viktigt att man håller sig till den.