Om du tycker om böcker och kultur kan du utbilda dig till bibliotekarie. Det är ett intressant jobb som både sträcker sig långt bakåt i tiden och som samtidigt alltid arbetar med aktuella frågor.

Bibliotekarie

En bibliotekarie arbetar på bibliotek. Dagens bibliotekarier arbetar inte bara med att sortera och låna ut böcker, utan de arbetar också med olika digitala verktyg, håller kurser och hjälper människor på olika sätt. För att tycka om jobbet som bibliotekarie, bör du älskar att läsa och hålla på med text och information, då ett bibliotek egentligen är en informationscentral. Men du måste också vara lite extrovert lagd, då du också ska jobba med människor och hjälpa dem att hitta kunskapen som de behöver.

Utbildning

För att utbilda dig till bibliotekarie behöver du läsa mellan tre till fem år, beroende på din inriktning. Vissa bibliotekarier fördjupar sig mycket inom informationsteknik och data och behöver då en längre utbildning. Det behövs bibliotekarier både i stora städer som Uppsala och på mindre orter som Säffle. Du har goda möjligheter att få jobb, men det är inte brist på bibliotekarier, utan det råder en god balans på arbetsmarknaden. Som bibliotekarie kommer du både att jobba med aktuella frågor, liksom konst och kultur.